Historia

Najstarsza pisemna wzmianka o kościele znajduje się w kanonicznej wizitacji z 1700 r., w ktorej napisane jest o tym, że już w roku 1630 istniał w Leśnicy kościoł św. Doroty. Do dzisiaj we wczesnobarokowym bocznym ołtarzu obecnego kościoła św. Michała znajduje się jej figurka. Przez pewien czas od roku 1749 Niżna Szczawnica była filią Lesnickiej parafii. W tym czasie rozpoczęła się budowa obecnego kościoła św. Michała Archanioła.

Parafianie z polskiej strony przychodzący na niedzielną mszę świętą musieli przynieść ze sobą z Pienin po kamieniu na budowę. Legenda mowi, że co zostało zbudowane jednego dnia, na drugi dzień było zburzone. Dlatego też musieli przenieść kościoł na drugą stronę potoku. Z tego okresu zachowała się rownież inna legenda, ktora mowi, że kobieta w stanie błogosławionym z Niżnej Szczawnicy dostała ciężkich boli porodowych.

Życie jej i dziecka było zagrożone. Jej krewny poradził jej, aby za lekki i szybki przebieg porodu wybrali się do Leśnicy modlić się i zapalić świece przed figurką św. Doroty. Tak więc zrobili, a matka z dzieckiem przeżyli w zdrowiu. Od tego czasu figurka uważana jest za miłosierną.Po pożarze w roku 1792 zostały dostawione boczne podporowe filary z zewnętrznej strony, nadbudowana dzwonnica, stworzone łuki i naprawiona fasada. Jest to jednonawowa budowa z poligonalnie zakończonym presbiterium z łukiem krzyżowym. Głowny poźnobarokowy ołtarz z drewnianią słupową architekturą ma w centralnej części obraz św. Michała Archanioła z połowy XVIII wieku. Po jego bokach umieszczone są drewniane rzeźby świętych Piotra, Pawła, Anny i Joachima. Na gorze ołtarza znajduje się relief Najświętszej Trojcy, na bocznych drzwiach wiodących za ołtarz, są rzeźby św. Rochusa i św. Sebastiana.

Mownica pochodzi z połowy XVIII wieku. W dolnej części są czterej ewangeliści, na baldachimie w dolnej części znajduje się wyobrażenie Ducha Świętego jako gołębicy, a na gornej części znajduje się Jan Chrzciciel. Cenna jest renesansowa kamienna chrzcielnica z XVI wieku. Na lewej stronie usytuowany jest boczny ołtarz św. Doroty. Dolna część jest wczesnobarokowa, v centralnej części znajduje się figura św. Doroty, a po bokach umiejscowiony jest św. Juraj i św. Katarzyna Aleksandrijska. Nadbudowa pochodzi z poźniejszego okresu z aniołami i figurą św.biskupa (Wojciech?) zwieńczonego zmartychwstałym Chrystusem. Prawy boczny ołtarz pochodzi z baroku (XVII wiek) poświęcony Maryji Pannie w stylu czarnych Madonn. Jego wyjątkowością jest to, że w październiku, w ktorym odmawia się rożaniec, jest zakrywany obrazem Maryji Panny Rożańcowej, ktory wisi teraz nad wejściem do Zakrystii. Po bokach tego ołtarza znajdują się figury św. Szczepana – węgierskiego krola i jego syna Imricha. W środku gornej części znajduje się ołtarz św. Barbary, a po bokach figury św. Cyryla i Metodego.

Na samej gorze umiejscowiony jest Michał Archanioł. W dzwonnicy znajduje się dzwon św. Urban z 1765- dar cesarza Jozefa II, ze zniesionego Czerwonego Klasztoru. W czasie 1-wszej wojny światowej, władza likwidowała dzwony i przeznaczała je na wyrobę armat. W Leśnicy pozostał oryginalny dzwon, prawdopodobnie z szacunku ku majestatu cesarza jako darczyńcy. Ludzie wierzą w moc leśnickich dzwonow, że potrafią oddalić burze. Tę moc mają podobno do wtedy, gdy nie zadzwonią swojemu wrogowi. Potwierdzają to rownież w Szczawnicy, gdyż przed burza słuchają dzwonow z Leśnicy, wiedzą, że burza ominie sąsiadow.W roku 1948 wnętrze kościoła zostało wymalowane przez malarza Ladislawa Berecza.

W gminie są postawione trzy kapliczki. Pierwsze dwie są starszewpominają o nich już kanonickie wzmianki w kanonickiej wizytacji z roku 1801. Kapliczka przy domie 27 jest poświęcona Maryji Pannie Nieustającej Pomocy, a druga na ulicy Janowi Nepomucenowi. Trzecia kapliczka Św. Krzyża- przy domie nr. 149 naprzeciwko szkoły pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku. W kwietniu 1990 miała miejsce pierwsza nowożytna odpustowa pielgrzymka leśnickich parafian na odpust św. Wojciecha do Szczawnicy, gdzie mieszkańcy Leśnicy na wyjątkowe pozwolenie mogli przekroczyć granicę państwa w miejscu dziesiejszego przejścia granicznego. Tę pielgrzymkę zorganizowali księża z Szczawnicy – ks. Wach i Leśnicy – Gurecka Franciszek.

We wrześniu na św. Michała ponownie przyszli parafianie ze Szczawnicy do Leśnicy. Od tego czasu nawiązały się liczne przyjaźnie i odpustowe spotkania trwają do dzisiaj.