RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SV. MICHALA ARCHANJELA V LESNICI

065 33 Veľký Lipník
Lesnica 1
faralesnica@slnet.sk
+421 52 4397521