Pozrite aj: Liturgický kalendár (lc.kbs.sk)

Zoslanie Ducha Svätého - 04.06.2017

Zoslanie Ducha Svätého - 04.06.2017 Ježiš odovzdáva apoštolom Ducha Svätého tak, že na nich dýchne a hovorí im: Prijmite Ducha Svätého. Duch Svätý prichádza aj v našom odhodlaní odstraňovať z nášho života všetko, čo prekáža Ježišovi, aby doň mohol vstúpiť a neustále tam prebývať. Práve Duch Svätý nás svojimi jemnými vnuknutiami smeruje do náručia…

čítať ďalej

7. Veľkonočná nedeľa - 28.05.2017

7. Veľkonočná nedeľa - 28.05.2017 Ježiš prosí Otca, to jest modlí sa za to, aby ho oslávil, tak ako on oslávil jeho. Vo svojej Veľkňazskej modlitbe prosil i za našu jednotu. Ježiš aj nás vyzýva k neustálej modlitbe slovami: Bez prestania sa modlite. Preto pri inej príležitosti hovorí, t. j. prikazuje: Proste…

čítať ďalej

6. Veľkonočná nedeľa - 21.05.2017

6. Veľkonočná nedeľa - 21.05.2017 Duch Svätý, ktorého Ježiš prisľúbil a potom ho zoslal na apoštolov, je ten, ktorý nás vyťahuje zo všedného života, z toho každodenného zabehania sa tej všednosti a ponúka nám nový život, nové nápady, pozýva nás vstúpiť do dobrodružstva s ním. Duch Svätý nie je obmedzený, nie je zaškatuľkovaný, je…

čítať ďalej

5. Veľkonočná nedeľa - 14.05.2017

5. Veľkonočná nedeľa - 14.05.2017 Ježiš neustále poúča svojich učeníkov. Pri istej príležitosti im hovorí o svojom Otcovi. A vtedy jeden z jeho učeníkov, menom Filip mu hovorí: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“  Ježiš mu na to odvetil: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?!  Kto vidí mňa, vidí Otca.“ Preto…

čítať ďalej