Pozrite aj: Liturgický kalendár (lc.kbs.sk)

4. Veľkonočná nedeľa - 07.05.2017

4. Veľkonočná nedeľa - 07.05.2017 Brána nám slúži na to, aby sme ňou vchádzali i vychádzali. Keď Ježiš hovorí o sebe, že je Bránou, plní funkciu brány, ktorou sa vchádza i vychádza. A keď zdôrazňuje, že je bránou k ovciam, ktoré sú vlastne jeho, môžeme sa k nim dostať jedine cez neho. Iný prístup k ovciam ako…

čítať ďalej

3. Veľkonočná nedeľa - 30.04.2017

3. Veľkonočná nedeľa - 30.04.2017 Dvaja Ježišovi učeníci, ktorí boli na sviatky v Jeruzaleme, sa sklamaní vracajú domov, do Emauzy. Cestou sa zhovárali o všetkom, čo sa s Ježišom udialo v Jeruzaleme. Rozprávaním si krátili dvoj až troj hodinovú cestu. Ponorení do rozhovoru ani nezbadali, že vedľa nich kráča neznámy človek. Počúval ich hodnú…

čítať ďalej

2. Veľkonočná nedeľa - 23.04.2017

2. Veľkonočná nedeľa - 23.04.2017 Pokoj je najväčšie dobro, hovorieval sv. Ján XXIII.  Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní prichádza k apoštolom, pozdravuje ich a odovzdáva im svoj pokoj. On je Pokoj, preto dáva pravý a vzácny pokoj, nie ako svet dáva.  Po tomto vzácnom dare a dobre všetci túžime. Preto po ňom siahnime. Má úzky…

čítať ďalej

Veľkonočná nedeľa - 16.04.2017

Veľkonočná nedeľa - 16.04.2017 Peter a Ján sa prostredníctvom Márie dozvedajú o prázdnom hrobe. Preto utekajú k hrobu, aby sa presvedčili o tomto jej tvrdení. Ján, ktorý bol mladší a bežal rýchlejšie, prišiel k hrobu prvý, ale dnu nevkročil. Čakal pri vchode na Petra, aby i tým vyjadril jeho prvenstvo medzi apoštolmi. Po jeho príchode vstupuje do hrobu…

čítať ďalej