Pozrite aj: Liturgický kalendár (lc.kbs.sk)

13. cezročná nedeľa – 30.6.2013

 „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“ (Lk 9,62) Žijeme tu v Lesnici, v prostredí, v ktorom sa aspoň z časti obrábajú polia. Na nich môžeme vidieť okrem traktorov aj mužov s koňmi, ako si obrábajú tieto svoje polia. Oranie zeme na…

čítať ďalej

12. cezročná nedeľa – 23.6.2013

 „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Ježiš položil túto otázku svojím učeníkom, aby sa dozvedel, čo sa hovorí o ňom medzi ľuďmi. A vypočul si rôzne mienky. Niektorí ho pokladali za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, ďalší za jedného z prorokov. Ježišovi však išlo o niečo viac. Chcel vedieť, za čo ho pokladajú oni sami,…

čítať ďalej

11. cezročná nedeľa - 16.6.2013

„Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje.“ Každý Izraelita vedel, že len Boh odpúšťa hriechy. Raz Ježiš prijal pozvanie do domu farizeja Šimona a sedeli spolu za stolom. V istom okamihu vstúpila do neho aj žena, v meste známa ako hriešnica, a pristúpila k Ježišovým nohám, ktoré mu svojimi…

čítať ďalej

10. cezročná nedeľa – 9.6.2013

„Mládenec, hovorím ti vstaň!“ Ježiš so svojimi učeníkmi prechádzal mestami a dedinami, aby každému, s kým sa stretne ohlásil Božie kráľovstvo a aby slúžil, lebo on „kade chodil, dobre robil“, a uzdravoval každú chorobu a každý neduh. Toto konanie dobra je znakom príchodu Božieho kráľovstva a potvrdením, že Ježiš je prisľúbený Mesiáš. Keď Ján Krstiteľ poslal…

čítať ďalej