12. nedeľa cez rok - 25.06.2017

Ježiš od začiatku svojho verejného účinkovania si povolával mužov za učeníkov, ktorým ohlasoval Božie kráľovstvo. Po patričnom vyškolení posielal učeníkov ohlasovať blahozvesť. Povedal im: Budete mi svedkami, až po samý kraj zeme. Nimi sa mali stáť najmä Dvanásti, ktorí boli svedkami jeho zmŕtvychvstania.

Prvé poslanie učeníkov ohlasovať dobrú zvesť sa udialo ešte za Ježišovho života. Keďže vedel, akí sú ustráchaní, povedal im slová, ktoré sme počuli v dnešnom evanjeliu, aby ich povzbudil: - Nebojte sa ľudí. A ďalej: - Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Prijmime Ježišove slová: NEBOJTE SA! Ako povzbudenie k odvahe a nebojácnosti. Nech je tak.

„Nebojte sa!.“