Dobrá Novina - Radi pomáhame!

Táto kolednícka akcia v našej dedine bola veľkým požehnaním nielen pre tých, ktorí sa vedeli a chceli podeliť, ale taktiež pre malých aj veľkých koledníkov, ktorí svojou troškou mohli prispieť koledovaním, a tak sa podeliť o radosť, vniesť pokoj a lásku do lesnických domovov. Boli sme veľmi milo prekvapení za vyzbieranú sumu, za ovocie, ktoré Dobrá novina vniesla do našej farnosti, že ľudia sa vedia stále viac a viac podeliť s tým, čo majú, a tak pomôcť tým, čo to nemajú.