RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SV. MICHALA ARCHANJELA V LESNICI

065 33 Veľký Lipník
Lesnica 2
peterlovas505@gmail.com
+421 52 4397521