Pozrite aj: Liturgický kalendár (lc.kbs.sk)

13. nedeľa cez rok - 02.07.2017

13. nedeľa cez rok -02.07.2017 Ježiš pri istej príležitosti povedal: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ Preto sa stretáva s hriešnikmi, vyhľadáva ich, alebo oni prichádzajú k nemu. On ich neodháňa, ani neodsudzuje. Prijíma ich takých, akí sú. S týmto všetkým sa oboznamujú jeho učeníci, učia sa podľa príkladu svojho Majstra prijímať ľudí….

čítať ďalej

12. nedeľa cez rok - 25.06.2017

12. nedeľa cez rok - 25.06.2017 Ježiš od začiatku svojho verejného účinkovania si povolával mužov za učeníkov, ktorým ohlasoval Božie kráľovstvo. Po patričnom vyškolení posielal učeníkov ohlasovať blahozvesť. Povedal im: Budete mi svedkami, až po samý kraj zeme. Nimi sa mali stáť najmä Dvanásti, ktorí boli svedkami jeho zmŕtvychvstania. Prvé…

čítať ďalej

11. nedeľa cez rok -18.06.2017

11. nedeľa cez rok - 18.06.2017 Ježiš hovorí apoštolom ale i nám o tom, že žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Preto nielen ich, ale aj nás vyzýva, aby sme prosili Pána žatvy o dostatok robotníkov na jeho žatve. On sám sa o to usiloval, keď po modlitbe, ktorú strávil celú noc v ústraní…

čítať ďalej

Najsvätejšej Trojice - 11.06.2017

Najsvätejšej Trojice - 11.06.2017 Viera v Trojjediného Boha by z nás mala urobiť najšťastnejších a najspokojneších ľudí, pretože ak máme Otca, sme stále deťmi a vôbec nezáleží, či máme deväť alebo deväťdesiat rokov, sme stále zahľadení do budúcnosti, do života bez konca. V Bohu máme Brata, ktorý je stredobodom dejín a osou sveta, ktorý je ochotný…

čítať ďalej