Najsvätejšej Trojice - 11.06.2017

Viera v Trojjediného Boha by z nás mala urobiť najšťastnejších a najspokojneších ľudí, pretože ak máme Otca, sme stále deťmi a vôbec nezáleží, či máme deväť alebo deväťdesiat rokov, sme stále zahľadení do budúcnosti, do života bez konca. V Bohu máme Brata, ktorý je stredobodom dejín a osou sveta, ktorý je ochotný kvôli nám obetovať sa do krajnosti. V Bohu máme aj Potešiteľa, ktorý je stále s nami. Povzbudzuje nás a riadi, ako sa máme vyhnúť každému zlu a napokon dosiahnuť Otcovo náručie.

Ak chceme dosiahnuť Otcovo náručie, musíme byť v ňom a on v nás. Nielen vtedy, keď máme nejaký problém. On chce, aby sme ho hľadali kvôli nemu samému, aby naša úcta k nemu prenikla každý záhyb našej duše. Nech je tak.

„Boh tak miloval svet.“