13. nedeľa cez rok -02.07.2017

Ježiš pri istej príležitosti povedal: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ Preto sa stretáva s hriešnikmi, vyhľadáva ich, alebo oni prichádzajú k nemu. On ich neodháňa, ani neodsudzuje. Prijíma ich takých, akí sú. S týmto všetkým sa oboznamujú jeho učeníci, učia sa podľa príkladu svojho Majstra prijímať ľudí. Po istom čase ich posiela ohlasovať Božie kráľovstvo, všade kam sa sám chystal ísť a povedal im tieto slová: Kto vás prijíma, mňa prijíma. Prijať učeníka, znamená prijať jeho samého. Učme sa aj my prijímať blížnych takých akí sú, aby sme v nich prijímali Ježiša, a aby i nás mohli prijímať iní, a v nás samého Ježiša. Nech je tak.

„Kto vás prijíma, mňa prijíma.“