Pastoračný víkend seminaristov

V dňoch 14.4. - 16.4.2016 navštívili našu farnosť seminaristi 2. ročníka zo Spišskej Kapituly s ich predstaveným. Počas dvoch dní mali možnosť obdivovať krásnu prírodu, povzbudiť sa vo viere a tvoriť bratské spoločenstvo s miestnym duchovným otcom.